Board index » delphi » how can i bind a exist port?

how can i bind a exist port?

how can i bind a exist port?
for example , i use iis 5.0 how can i bind my application on 80 ?

--
  \\\|///
  \\- -//
 (@ @)
oOOo(_)oOOo
oooO wha...@21cn.com
( )Oooo
\ (  ( )
\_)  ) /
 (_/

 

Re:how can i bind a exist port?


Are you using Indy?

"whaoye" <wha...@21cn.com> schreef in bericht news:3b85b03f$1_1@dnews...

Quote
> how can i bind a exist port?
> for example , i use iis 5.0 how can i bind my application on 80 ?

> --
>   \\\|///
>   \\ - - //
>   ( @ @ )
> oOOo (_) oOOo
> oooO wha...@21cn.com
> ( ) Oooo
> \ (  ( )
> \_)  ) /
>  (_/

Other Threads