Probleem met een clien server applicatie

PROBLEEM MET EEN CLIENT-SERVER APPLICATIE ( Delphi 4)
Ik heb op mijn eigen ontwikkel-pc een simpele client-server ontwikkeld met
volgende eigenschappen :
1 CLIENT APPLICATIE :
Bij de client-applicatie heb ik volgende componenten gebruikt :
TclienDateset
DcomConnection
DataSource
DbGrid
2 SERVER APPLICATIE :
Bij de Server-applicatie heb ik volgende componenten gebruikt :
Remote Datamodule
Table
Deze applicatie werkt zonder problemen,je kan met deze applicatie een tabel
openen en dus bekijken.In dit geval staat zowel de client applicatie als de
server applicatie op mijn eigen ontwikkelstation.
Ik wil echter de server applicatie gaan verhuizen naar onze server,en hier
komt het probleem, namelijk dat ik vanaf mijn ontwikkelstation de tabel niet
meer kan zien.
Op de server heb ik de serverapplicatie op voorhand opgestart,en weer terug
DOWN gezet.In de regestry van de server staat na het opstarten van de
applicatie de servernaam geschreven,dus de serverapplicatie staat geschreven
in de registry.
Als ik hierna de client applicatie opstart,dan wordt automatisch de
server-applicatie op de server opgestart.Dus dit wil zeggen dat de
DcomConnectie werkt,en verbinding mogenlijk is.Op de client-applicatie bij
de PROPERTIES  PROVIDERNAME van de component TCLIENTDATASET kan ik echter de
tabel die op de server staat niet meer zien ( Wat wel het geval was bij de
serverapplicatie op de client !!).
Dit is dus mijn probleem,ik kan dus via de component DcomConnection een
netwerkverbinding maken,maar de tabel kan ik niet zien
Uiteraard heb ik op de server BDE geinstalleerd, en de benodigde Alias
aangemaakt.Ik heb dit alles uitgeprobeerd met zowel een Dbase tabel als met
een Interbase tabel ( dus met de Interbase Sql server).
Het vreemde van deze zaak is dat als je een andere pc neemt,waaop Delphi4 is
geinstalleerd en je plaats de server-applicatie hierop,dat het dan wel werkt
!!.
Het netwerk dat we gebruiken is Windows NT 4.0 ( Service pack 3).De pc die
we gebruiken zijn Pentium 200 MMX machines.Wie Kan mij helpen ???
Graag een E-Mail retour     janvanbog...@ping.be
Groeten ,
      Jan Van Bogget.